Psychocentrum
Zlata Hálová
Objednávky
Stanislav Grof
Rodinné konstelace
Osvěta

Úvod


Psychocentrum v Brně

Založit PSYCHOCENTRUM jako psychologické pracoviště v poloze prevence psychických potíží jsem si přála od skončení studia psychologie a následném období práce na psychiatrii.

Ještě před rokem 1989 jsem žádala povolení k psychologické práci mimo půdu oficiálních poraden a psychiatrických ambulancí nebo klinik. Dostala jsem je - konečně - v lednu 1990 jako odraz nových možností polistopadové doby.

Základním východiskem byla snaha vytvořit možnost, která by vedle jednoduchého sáhnutí po prášcích také podpořila osobní aktivitu, osobní hledání a touhu řešit svůj život. Poskytnout všem, kteří přemýšlí o sobě, o své rodině a vztazích v ní a o svém začlenění do společnosti, rámec odborně vedené spolupráce, ve které je klient spíše partnerem terapeuta, než pacientem. Jak v otázkách sebepochopení-sebepoznání, tak i v otázkách léčení, a pokud to jde, raději preventivně. To znamená dříve, než nastane komplikovaná podoba potíží až podoba nemoci.

A dále to byla snaha rozšířit nabídku standardních psychologických postupů, založených většinou jen na slovním rozebírání a vysvětlování problémů. Tyto postupy vychází z přesvědčení, že když pacient-klient pochopí svůj problém, jeho potíž zmizí. Ale tak jednoduché to není. 

Krédem PSYCHOCENTRA je věta: “Rozrůstat se z pevného jádra!”

Pevné jádro osobnosti dává možnost harmonické seberegulace ve změnách, kterými průběhem života, od malého dítěte do zralé dospělosti, procházíme.
Pevné jádro je vědomí sebe sama s přijetím osobní zodpovědnosti za svůj život.

Harmonická seberegulace - tzn. mít svůj život ve svých rukou - je dostupná, avšak samozřejmě obnáší zájem a úsilí klienta na sobě pracovat. Terapeutova role je vždy pomocná, sebelepší metodou nemůže “dodat” zdraví tam, kde zájem a osobní práce chybí.

(harmonická seberegulace = být v pořádku, být plně fungující = jinými slovy být zdravý)
(disharmonická seberegulace = být v nepořádku, nefungující, problematický = ne mocný)

 

PSYCHOCENTRUM se postupně profilovalo a během více jak 30 let své činnosti zájemcům nabízelo zejména hlubinné (hloubkové) psychoterapeutické metody. V současné době nabízí individuální terapii jen jako součást Systemického přístupu (Rodinné konstelace) a Transpersonálního přístupu k vědomí (Holotropní víkendy). Pořádá kurzy Asertivity.

(hlubinné psychoterapeutické metody = speciální postupy zaměřené na zdroj problému v podvědomí)


PhDr. Zlata Hálová, CSc. - Psychocentrum Brno