Psychocentrum
Zlata Hálová
Objednávky
Stanislav Grof
Rodinné konstelace
Osvěta

Objednání a přihlášky


Rodinné konstelace

Psychocentrum Brno, založené 22. 1. 1990 Zlatou Hálovou, mělo přestávku ve své terapeutické činnosti do veřejnosti. Konstelační soboty, tzv. K soboty, pro vztahovou problematiku (na základě systemické metody Berta Hellingera), byly vyhlašovány jen interně pro klienty, kteří dokončovali individuální psychoterapii. Stále však platí, že se v Psychocentru jedná o hlubší konstelační práci na sobě, nikoli jednorázovou účast. V tomto smyslu rozlišujeme na "aktivní účast" bez osobního zadání. A účast s osobním zadáním, připraveným předem při individuální konzultaci, která je pojata jako úvod k sebepoznání a řešení vztahových problémů.

Termíny 2024
  2. března
20. dubna
18. května

Přihlášení: psychocentrum@centrum.cz

Rodinné konstelace


Holotropní víkendy

V lednu 2023 dochází na nejbližší 2 roky k obnově Holotropních víkendů, tedy sebepoznávací práce, směrem k veřejnosti. Podmínkou je zdravotní stav, umožňující prožitek změněného stavu vědomí za situace zrychleného dynamického dýchání. (Kontraindikace: nemoci srdce, vysoký krevní tlak, glaukom, tzn. zelený oční zákal, čerstvé poúrazové a pooperační stavy, těhotenství, dg. epilepsie a dg. psychiatrické je nutno konzultovat)

Termíny 2023 / 2024
27. - 29. října 2023

23. - 25. února 2024
31. května - 2. června 2024

Přihlášení: psychocentrum@centrum.cz

Holotropní dýchání


Brno, květen 1999 (foto: Matěj Hála)

Kalifornie, léto 2009 (foto: Matěj Hála)


Kurzy Asertivity

Po delší pauze se vracím k výuce této efektivní komunikace a tvořivého sociálního chování vůči sobě i jiným lidem.
Výcvik pro kurzy asertivních dovedností jsem absolvovala, napůl utajeně, v Košicích, ještě v předlistopadové době. Byl veden PhDr. Karlem Balcarem, CSc. a PhDr. Jánem Kožnarem, CSc. podle originálu předloženého knihou M. J. Smithe: „When I say No, I feel Guilty!“ a určen výuce psychologů a pedagogů. (Knihu tehdy přeložil, ze své dobré vůle, psycholog Petr Hájek z PL Kroměříž, text vyšel jako samizdat...)
V polistopadové době jsem - jako jedna z prvních - vedla desítky kurzů, kterými v letech 1990-2005 s dychtivostí prošlo téměř tisíc absolventů. Zejména ti, kteří ze dne na den byli povoláni do vedoucích funkcí, včetně vysokých akademických apod. Nemuseli už k tomu mít rudou legitimaci, která v řadě případů suplovala odbornost, ale potřebovali zvládnout komunikaci a řízení lidí konstruktivně a bez konfliktů.
V mém pojetí je asertivita komplexní životní styl - nikoli jen účelové zaměření, jak to bývá například ve výcviku manažerů apod.

Termín pro rok 2024 ještě nebyl stanoven, v případě zájmu napište:
psychocentrum@centrum.czPhDr. Zlata Hálová, CSc. - Psychocentrum Brno