Psychocentrum
Zlata Hálová
Objednávky
Stanislav Grof
Rodinné konstelace
Osvěta

Prof. MUDr. Stanislav Grof


Prof. MUDr. Stanislav Grof (l931) se narodil a vystudoval medicínu v Praze. Spoluzakládal Výzkumný ústav psychiatrický, kde se věnoval zkoumání účinků psychedelik na lidskou psychiku a terapeutickému užití LSD v případě duševní nemoci.

Od ledna 1967, na pozvání Výzkumného psychiatrického střediska Univerzity J. Hopkinse v Baltimore (Maryland USA), pokračoval ve výzkumech v USA. V r.1969 se zde stává vedoucím (Chief of Psychiatric Research) výzkumů změněných stavů vědomí a profesorem psychiatrie na Univerzitě J. Hopkinse. V r.1972 publikuje svoji první knihu “Oblasti lidského nevědomí” (Realms of the Human Unconscious).

V r.1972 se také stává vědeckým pracovníkem Esalen Institutu v Big Sur v Kalifornii. Tam má možnost shrnout své dosavadní poznatky a se svou ženou Christinou vytváří a rozvíjí metodu holotropního dýchání. Tato metoda aktivního autoterapeutického změněného stavu vědomí umožňuje dostat se bez použití drog do oblastí nevědomí, opětovně prožít jeho obsahy, což může mít v případě potlačených traumat uvolňující, úlevný a ozdravný efekt. A dále umožňuje přesah do transcendentních oblastí lidské psychiky.

Jako psychoterapeut hledá Stanislav Grof, ve snaze překonat v té době vládnoucí behaviorismus a úzce biologický freudismus, hlubší psychologické souvislosti procesu růstu a zrání lidské osobnosti. Spolu s Abrahamem Maslowem a Anthony Sutichem (zakladateli Společnosti humanistické psychologie) si uvědomuje, že chybí nesmírně důležitý prvek – duchovní rozměr lidské psychiky.

S. Grof, A. Maslow a A. Sutich zakládají už v r.1968 Společnost pro transpersonální psychologii, spojující všechny ty, kdo chápou lidskou existenci v její celistvosti tvořené množstvím neoddělitelných souvislostí subjektivních, společenských, ekologických i kosmických. S. Grof přispěl během následujících let svojí teoretickou prací i praktickými terapeutickými výsledky významnou měrou k rozvoji a konstituování této moderní oblasti a k celkovému posunu náhledu na lidskou psychiku.

Je přirozené, že se transpersonální psychologie začala brzy spojovat a prolínat s dalšími vědními obory, s nimiž postupně vytvořila zázemí nového vědeckého paradigmatu – nového vědeckého myšlení. Tak se na konci sedmdesátých let vytváří Mezinárodní transpersonální společnost, která se stává interdisciplinární vědeckou organizací, podporující úsilí o formulaci holistického pojetí lidské bytosti i jejího vztahu ke světu a kosmu. Patří sem jména jako Fritjof Capra, Werner Heisenberg, David Bohm, Gregory Bateson, Hazel Hendersenová, Karl Pribram, Alan Wats, Ralph Metzner, Ruppert Sheldrake, Ram Dass, Gabriela Roth a další

Je také přirozené, že nové paradigma (ve skutečnosti původní, pradávný náhled na svět) narazilo. A až do této doby – ačkoli už André Malraux nazval 21.století stoletím spirituality – stále naráží na starý vědecký názor, obhajující přežitou a nefunkční možnost absolutní poznatelnosti světa pouze rozumem.

Stanislav Grof, po smrti své vynikající ženy a spolupracovnice Christiny v roce 2014, žije nyní v Německu se svou druhou ženou, psycholožkou Brigitte Grof Ashauer. Od roku 2020 probíhá pod jejich vedením výcvik nových terapeutů s názvem Grof Legacy Training (GLT). Také v ČR, a to s osobní participací terapeutů, vyškolených přímo Stanislavem Grofem.

Tento výcvik není totožný s jinou větví Holotropního výcviku pod komerční značkou GTT.

V r.1999 jsme měli tu čest přivítat S. Grofa v Brně, v rámci jeho přednášky a autogramiády poslední přeložené knihy ” Kosmická hra”. Po peripetiích komplikovaného příjezdu (nakonec s knihkupcem Michalem Ženíškem) byl milým hostem Psychocentra.

V češtině byly publikovány tyto knihy:

  • S. Grof:  Dobrodružství sebeobjevování
  • S. Grof:  Za hranice mozku
  • S. Grof:  Holotropní vědomí
  • S. Grof:  Kosmická hra
  • S. Grof:  Psychologie budoucnosti
  • S. Grof:  Nové perspektivy v psychiatrii a psychologii
  • Ch. a S. Grofovi: Krize duchovního vývoje (Chvojkovo nakladatelství)
  • Ch. a S. Grofovi: Nesnadné hledání vlastního já (Chvojkovo nakladatelství)
  • Christina Grofová: Žízeň po celistvosti

 


PhDr. Zlata Hálová, CSc. - Psychocentrum Brno