Psychocentrum
Zlata Hálová
Objednávky
Stanislav Grof
Rodinné konstelace
Osvěta

PhDr. Zlata Hálová, CSc.


Zpočátku pracovala na psychiatrii ve Vojenské nemocnici v Brně. Později se věnovala výzkumům psychologie trhu a spotřebního chování. Během aspirantského pobytu na katedře psychologie v Brně výzkumům tvořivosti a estetického vnímání umění.

Doktorát sociální psychologie na Karlově Univerzitě v Praze r.1983.
Disertační práci z oblasti psychologie umění obhájila  r.1988.

Od roku 1982, kdy se seznámila s jógou, relaxacemi, meditacemi a obecně s nutností zdravé životosprávy jako základny pro správné psychické fungování, začlenila poznatky východního přístupu k tělu i psychice do svého pojetí psychologické práce. Zastává názor, že pokud je naším zájmem harmonický život, nelze než přistoupit ke člověku jako celistvé, nedělitelné, psychosomatické jednotce.

Od roku 1990 vede soukromé psychologické pracoviště zaměřené holisticky na prevenci duševních krizí a na sebevzdělávání. Pořádá přednášky, kurzy a regenerační víkendy aktivního přístupu k sobě a ke svému životu. Spolupracuje s ekology (hlubinná ekologie).

Absolvovala tříletý výcvik v holotropní metodě MUDr. Stanislava Grofa se stážemi v Německu a ve Švýcarsku, a závěrečnou stáží v Grofově výcvikovém středisku v Kalifornii. Jako jedna z  prvních terapeutů v ČR obdržela diplom Stanislava a Christiny Grofových opravňující k praktickému provádění této terapeutické metody.

Těžiště terapeutické práce je v celostním-psychosomatickém pojetí osobních problémů včetně zdrojů v původní rodině. A pokud možno celková rodinná terapie.

Od roku 1999, na základě výcviku v regresní terapii a dalšího studia mimořádných stavů vědomí, provádí také nadstavbovou individuální hlubinnou terapii, zaměřenou na řešení závažných psychosomatických problémů. Například: úporných bolestí hlavy, chronických ekzémů, dlouhodobé nespavosti, tiků, depresí bez objektivní příčiny, zvláštních fobií a bolestí, které nemají žádný tělesný důvod, psychogenních (nefyziologických) potíží v sex. oblasti, psychogenních potíží neplodnosti, poruch příjmu potravy, aj.


PhDr. Zlata Hálová, CSc. - Psychocentrum Brno