Psychocentrum
Zlata Hálová
Objednávky
Stanislav Grof
Rodinné konstelace
Osvěta

RODINNÉ KONSTELACE nebo-li RODINNÉ SYSTÉMY

(podle Berta Hellingera)


Víkendy zaměřené práce na sebepoznání, řešení a léčení problematických vztahů v rodině.

Začátek a příčina problému, který prožíváme aktuálně, je často už v původní rodině, ve které jsme vyrostli, a která nás formovala pro život v dospělosti. Rodiče, prarodiče, sourozenci, žijící a někdy i nežijící příbuzní v širším rámci, na něž rodina uchovává "paměť". Jejich vzájemné vztahy vytváří systém, kontext, konstelaci přenosu působení životních "programů" výhodných, bohužel někdy také velmi nevýhodných.

Metodu vypracoval Dr. Bert Hellinger (nar. 1925), německý terapeut, který vystudoval nejprve filozofii,teologii a pedagogiku. Pracoval potom 16 let jako misionář v katolickém středisku u kmene Zulu v Jižní Africe. Po návratu studoval ještě psychologii a poznatky obou přístupů: smyslově-intuitivního a racionálně- vědeckého, se mu podařilo začlenit do originálního přístupu k rodinné terapii vycházející z osobního prožívání jednotlivce.

Záměr a celkové řešení situace je vedeno bez hodnocení, bez hledání viny a případných výčitek vůči osobám, ať už žijícím či nežijícím, které byly "spouštěči" nevýhodných, bolestných, poškozujících životních programů do geneticko-informačního systému rodiny. Naopak, pro všechny členy rodiny je hledáno jejich reálné místo, zbavující je trestu "prokletí" a "zatracení", tzn, špatných vzpomínek na ně, nebo dokonce tabu mluvení o nich.
Destruktivní energie bolesti, hněvu, ublížení, výčitek, která se neplodně (často desítky let !) přenáší, rodinný systém zatěžuje. A navíc udržuje ve stagnující podobě. Jako kdyby agresívní dědeček alkoholik či otec, depresívní matka, tragicky zemřelý sourozenec apod. stále žili, stále negativně vcházeli do života dalším členům rodiny a fungovali svým tíživým způsobem v rodinné jednotce.
Hellingerovou metodou je přenos destruktivních, tragických osudů terapeutickým postupem uvolněn a katarzí transformován do podoby energie konstruktivní, životaschopně reagující na pokračující r e á l n ý život rodinného systému dál.

Cenné na této metodě je dále to, že s její pomocí lze překonat citové bloky až na podvědomé, rozumem neovlivnitelné úrovni, které "nelogicky", i u člověka s velmi dobrou inteligencí, vedou k odmítání řešení problémů. Nevyřešený problém se ovšem geneticko-informačním polem předává dalším generacím - dětem, vnukům, pravnukům. Bohužel, tím se rodinná situace zaplétá stále "nelogičtěji".

PhDr. Zlata Hálová, CSc. absolvovala tříletý výcvik v této metodě u Johanna Bhagata Zeilhofera. S Dr. Hellingerem se setkala při jeho demonstraci metody v r. 1999 v rámci Česko-Německé psychologické konference v Praze, organizované k 70. narozeninám Dr. Jiřiny Prekop.PhDr. Zlata Hálová, CSc. - Psychocentrum Brno